• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Športna poteza

    Športna poteza je priznanje za fair play ravnanje športnika. Je tisti športni dogodek, kjer bi lahko akter ravnal drugače, vendar se je zavestno in ne načrtovano odločil, da bo sledil moralnim vrednotam. Športno potezo lahko predlaga vsak, od aktivnih udeležencev športno – rekreativnih prireditev, šolskega športa, vrhunskega športa, do novinarjev in ostalih ljubiteljev športa – gledalci, navijači, starši itd.