• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Poslanstvo in vizija

    Spolint, Inštitut za razvoj športa kot nevladna organizacija in pravni naslednik Zavoda za fair play in strpnost v športu, s programom Sportikus sledi:

    • dogovorjenim evropskim in svetovnim smernicam delovanja na področju izobraževanja za trajnostni razvoj ter
    • temeljnim nacionalnim in mednarodnim konvencijam, ki vidijo v športu možnosti socialnega povezovanja in vključevanja, osebnostnega razvoja, izobraževanja mladih o aktualnih družbenih problemih in ustvarjanje prijazne socialne klime ter politike miru.

    Sodelujemo z ambasadorji in namestniki ambasadorjev za šport, fair play in strpnost v športu RS ter jim nudimo operativno podporo in vsebinsko zaledje.