• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Športna morala

    Če ste bili kadarkoli vključeni v šport, veste, da šport niso samo rezultati, ampak tudi odnosi, saj v športu nikoli nisi sam. In fair play ni samo nekaj obrobnega, ampak je srčika športa, bistvo, brez katerega pravega športa sploh ne bi bilo – in to velja za vse nivoje športa. Rezultati pridejo in gredo, slej ko prej se pojavi nekdo, ki teče hitreje, vrže dlje, ampak vedenje v skladu s fair playem vedno je …

    Svtorji Maja Smrdu, Stanislav Pinter in Milan Hosta se v knjigi lotevajo vprašanja športne morale iz treh vidikov, psihološkega, filozofskega in vidika fair playa. Knjiga je namenjena trenerjem, športnim pedagogom, strokovnim delavcem v vrhunskem športu, skratka tistim, ki kažejo zgled in mladim športnikom odpirajo pot.