• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Priročnik za trenerje in organizatorje

    Fair play priročnik za trenerje in organizatorje je z vidika strokovnosti najbolj zahteven priročnik. Kako in zakaj učiti fair play, trener kot arhitekt samopodobe, nasveti kako reagirati, ko se športnik ne podreja pravilom športnega obnašanja, na kakšen način komunicirati s starši otrok in jih povabiti v aktivno sodelovanje, opis različnih scenarijev in njihove rešitve so poglavitnejše teme. Tudi za organizatorje tekmovanj je pripravljenih kar nekaj nasvetov kako svojo vlogo odigrati v športnem duhu, kako organizirati podelitev fair play priznanj itd. Poleg primernih humorističnih ilustracij priročnik dopolnjujeta prisega med trenerjem in športnikom ter kodeks fair playa za trenerje.