• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Priročnik za mlade športnike

    Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki se ukvarjajo s športom na aktivni osnovi ali le pasivno – v vlogi gledalcev. Poleg praktičnih nasvetov kako naj se športno obnaša mladi športnik, se priročnik dotakne življenjskih problemov s katerimi se srečuje (pritiski staršev, vsiljevanje volje drugih, avtoritativnost trenerjev, zapostavljanje zdravstvenih norm in načel o skrbi za otrokovo zdravje itd.).

    S kratkim kvizom bralec ugotavlja, kakšne so njegove moralne norme v športu – ali je pošten v igri, ali spoštujejo načela fair playa, in tako preko lastne izkušnje spoznava zakaj moramo tekmovati v okviru postavljenih pravil. Priročnik bralca opozori na najbolj znane športne poteze pri nas in v svetu, njegovo zavedanje o fair playu dodatno podkrepijo mnenja mladih športnikov. Knjižico zaokrožuje prisega med športnikom in starši ter športnikom in trenerjem, vsebino pa bogatijo humorne ilustracije in komentarji.