• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Doping? Ne, hvala!

    Naša strategija na področju dopinga je strokovno in didaktično dodelan koncept, ki vključuje dolgoročno vzgojno izobraževalno delo, založništvo, informiranje in svetovanje, saj gre za eno občutljivejših tem vrhunske in rekreativne športne sfere.

    Iskanje in zagotavljanje tekmovalne prednosti v športu je vselej omejeno s pravili igre. Tako so nekateri pripomočki in prijemi dovoljeni, drugi ne. Doping kot uporaba nedovoljenih substanc in metod sodi med neželene prijeme zagotavljanja tekmovalne prednosti in je zato v nasprotju s športnim duhom. Argumenti, ki govorijo v prid boju proti dopingu so neizpodbitni: škoduje zdravju, je nepošteno, nenaravno, izprijeno dejanje, ki kvari ugled športa itd.

    Takšna in podobna dejstva, vidike, vprašanja, statistike in primere enega najbolj žgočih problemov današnjega športa razgrinja vsebinsko bogata knjižica Doping? Ne, hvala!