• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Publikacije

  Serijo brezplačnih pedagoških in didaktičnih priročnikov za različne ciljne skupine, ki športno doktrino usmerjajo po načelih družbene odgovornosti, sestavljajo:

  Teoretsko podlago predstavljata strokovni deli:

  Priročnike podeljujemo na Šolskih športnih tekmovanjih, strokovnih izobraževanjih in novinarskih konferencah ter udeležencem Fair play šol, da bi ti osvojeno znanje še nadgradili.

  Za recenzije se zahvaljujemo naslednjim strokovnjakom:

  • dr. Valentin Bucik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • dr. Stanislav Pinter, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani in namestnik
  • ambasadorja za šport, strpnost in fair play Republike Slovenije
  • Miroslav Cerar, ambasador za šport, strpnost in fair play Republike Slovenije in predsednik Slovenske olimpijske akademije
  • dr. Joško Osredkar, predsednik nacionalne anti-doping komisije
  • dr. Tjaša Filipčič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Esad Babačič, pesnik, kulturni in športni delavec, novinar