• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Izobraževanja

  S prilagojenimi oblikami seminarjev in tečajev spodbujamo h kakovostnemu delu športnikov, trenerjev, sodnikov, organizatorjev in drugih delavcev v športu.

  Naša predavanja o etiki in fair playu izvajamo na licenčnih seminarjih nacionalnih in panožnih zvez. Udeležence želimo seznaniti z nekaterimi problemi športne prakse, ki zahtevajo etično tankočutnost pri razreševanju dilem.

  Nekatera obravnavana področja:

  • prepoznavni problemi etike v športu – fair play, doping, rasizem, tehnologija, nasilje, komercializacija, spektakel ipd.
  • opredelitev športnega obnašanja kot kreposti dobrega športnika, ki razmišlja samostojno, a se hkrati zaveda odvisnosti od drugih
  • etične teorije in njihova aplikacija na šport
  • šport kot poligon za moralno presojanje
  • fair play kot moment moralne vzgoje v okviru športne vzgoje
  • problem dopinga v športu in kritično presojanje taktike boja proti dopingu
  • argumentiranje lastnih predpostavk in stališč