• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Izobraževanja

  Sportikus delegat – licenčno usposabljanje

  S strokovnjaki smo več kot 15 let v praksi preizkušali pristope in prijeme, kako brez moraliziranja vplivati na razvoj odgovornosti, poštenosti, spoštovanja, solidarnosti, sočutja in prijateljstva na športnih tekmovanjih.

  SPORTIKUS fair play je celovit pedagoško-didaktični program za delo z mladimi športniki v šoli ali v klubu. V prihodnjih letih želimo usposobiti trenerje, sodnike, športne pedagoge in starše, ki se kot prostovoljci vključujejo v delo v klubih.

  SPORTIKUS delegat je prvi korak v smeri licenčnega usposabljanja. Udeleženci tega seminarja pridobijo znanje za samostojno izvajanje naslednjih SPORTIKUS programov:

  • Fair play protokol in Častna športna
  • Športna poteza
  • 100% Sportikus. 

   


  S prilagojenimi oblikami seminarjev in tečajev spodbujamo h kakovostnemu delu športnikov, trenerjev, sodnikov, organizatorjev in drugih delavcev v športu.

  Naša predavanja o etiki in fair playu izvajamo na licenčnih seminarjih nacionalnih in panožnih zvez. Udeležence želimo seznaniti z nekaterimi problemi športne prakse, ki zahtevajo etično tankočutnost pri razreševanju dilem.