• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Delavnice

    V ponudbi programa Sportikus je Fair play šola, ki jo sestavlja več modulov, ter seminar Sportikus Delegat.

    S projektom Fair play šola na primeren način in z različnimi vsebinami nagovarjamo otroke, mladino, športnike, starše, trenerje, športne in druge pedagoge. Delavnica je primerna za šolsko športno vzgojo, športne dneve, športna društva in zveze, srečanja s starši, kot popestritev na pripravah itd. Več informacij