• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Igrišče za vsakogar

  Izhodiščna vprašanja:

  • Katere predsodke najdemo v športu?
  • Zakon igrišča – zakon močnejšega ali prijateljsko rokovanje?
  • Kaj lahko jaz naredim proti diskriminaciji?
  • Kaj je ekologija sobivanja, kaj demokracija?

  Šport je lahko polje ali vir diskriminacije, nestrpnosti in nasilja, hkrati pa ga lahko izkusimo tudi nasprotno, kot polje strpnosti in vključevanja različnih. V športu se naučimo spoštovanja do drugačnosti, ki izhaja iz narodnosti, spolne usmerjenosti, stila življenja, različnih mnenj in verovanj. Modul »Igrišče za vsakogar« je krasno orodje ozaveščanja mladih o problemih, ki jih prinaša nerazumevanje družbene dinamike.

  Razmišljanje za uvod v razpravo: Diskriminacija kot pozicija moči neke skupine, nestrpnost kot pomanjkanje spoštovanja in nasilje kot otrok v tej družini.