• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Fair play šola

    Fair play šola je neformalno izobraževanje, ki preko interaktivnih modulov ter s pomočjo sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov mlade usmerja k pozitivnemu dojemanju športa. Izvedli smo jo na več kot 200 slovenskih in italijanskih šolah, mednarodnih usposabljanjih in v športnih klubih.