• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Izobraževanja

    S prilagojenimi oblikami seminarjev in tečajev spodbujamo h kakovostnemu delu športnikov, trenerjev, sodnikov, organizatorjev in drugih delavcev v športu.

    Naša predavanja o etiki in fair playu izvajamo na licenčnih seminarjih nacionalnih in panožnih zvez. Udeležence želimo seznaniti z nekaterimi problemi športne prakse, ki zahtevajo etično tankočutnost pri razreševanju dilem.