• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Fair play tabla

    Fair play tabla je odličen didaktični pripomoček, ki utrjuje spoznanja o pomembnosti fair playa v športu in posameznika opozarja, da smo ljudje tisti, ki ustvarjamo šport in mu s tem pripisujemo bodisi moralne bodisi nemoralne vrednote. Športni pedagogi, trenerji in odgovorni za šport mladih skozi načela zapisana na tabli mladim na nevsiljiv način približamo in predstavimo vidik tekmovanja v duhu fair playa.

    Fair play tablo brezplačno podelimo ob izvedbi Fair play šole gostitelju predavanja in ob posebnih priložnostih institucijam, ki so si s svojim ravnanjem to zaslužile. Sestoji iz načel fair playa, ki skupaj tvorijo akronim SPORTIKUS.

    FAIR PLAY tabla

    Fair play tabla