Sportikus DELEGAT 2018

Sportikus delegat je varuh vrednot športa. Z vključitvijo v projekt “Sportikus – učenje za pošteno življenje” si lahko pridobite naziv Sportikus delegat in v svojem klubu prevzamete skrb za vrednote športa in promocijo fair playa.