• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Sportikus DELEGAT 2018

  Šport ima izjemen vzgojni potencial, saj ponuja otrokom in mladini prostor, kjer so njihove telesne in psiho-socialne kapacitete stalno na preizkušnji. Dinamika odnosov v športu je zelo pestra in intenzivna. Tekmovalna struktura športa in jasna usmerjenost k ciljem pa na preizkušnjo postavi vrednotni sistem tako športnika kot trenerja in vseh drugih vpletenih. Šport je moralni poligon in lahko, če so otroci in mladina primerno vodeni, pomembno pripomore k razvoju zdrave osebnostne strukture.

  Nacionalna akcija spodbujanja športnega obnašanja: 

  1. Seminar in praktikum za trenerje.
  2. Podporne vsebine (športna poteza, 100% Sportikus).
  3. Osveščanje preko socialnega omrežja (FB skupina).
  4. Nacionalni Sportikus fair play kongres.

  Seminar je primeren za športne pedagoge, vaditelje in trenerje, starše, prostovoljce in vodstvene delavce v športu.

   

  Kdaj: ponedeljek, 22. in torek 23. oktober 2018 od 9.00 do 16.00

  Kje: Konferenčni center Gorjanc, Tržaška 330, Ljubljana (AC izvoz Brezovica)

  Cena: 160€* (DDV je vključen v ceno) – MIZŠ sofinancira usposabljanje

  *Fundacija za šport onemogoča prijavo na njen razpis (kandidira lahko le OKS-ZŠZ in NADA)

   

  Sportikus delegat ob zaključenem seminarju prejme naslednje didaktične pripomočke:

  • Sportikus fair play zastavo;
  • 5 modrih in 5 sivih fair play kartonov;
  • Prisege za uvodni fair play protokol na šolskih in drugih tekmovanjih;
  • knjiga Etika športa: manifest za 21. stoletje (150 strani)

   

  Z vključitvijo v program “Sportikus – učenje za pošteno življenje” pridobite naziv Sportikus delegat in v svojem klubu ali na šoli prevzamete skrb za vrednote športa in promocijo fair playa.

  Izpolnjeno prijavnico Prijavni-obrazec-Sportikus-fair-play-delegat

  pošljite na sportikus@spolint.org 

  Pretoči si celotno vabilo:

  Vabilo Sportikus delegat + fair play kongres

  Po prijavi dobite natančnejša navodila.

   

  Mnenja udeležencev iz pilotne izvedbe 2015: 

  “V preteklih tednih se me je pri delu z otroki najbolj dotaknil moment motivacije ter zagnanosti. Prav vsi otroci so sledili tematikam
  programa, ki smo ga skupaj izvajali. Pomembna se mi je zdela aktivna participacija otrok pri izvedbi določenih nalog. Za njihovo osebnostno rast ter košarkarski razvoj je aktivno soustvarjanje vsebine dela zelo pomemben dejavnik.”

  “Sportikus je program, ki je ključen za razvoj športa pri nas. Vsebine so aktualne ter zelo uporabne. Teorij je na trgu ogromno, a ta program vključuje še prave praktične smernice, ki pomagajo trenerjem voditi mlade športnike.”

  “Projekt Sportikus je nedvomno način dela in razmišljanja, ki bi ga bilo potrebno vpeljati v vse športne panoge. V veliko veselje mi je bilo sodelovati na seminarju, s predavanji in debato smo vsi nekaj pridobili in upam, da se krog udeležencev naslednjič poveča.”

  ***********************************************************

  ARHIV

  Žal nam kampanje 2016 zaradi drugačnega javnega interesa in priviligiranih organizacij ni uspelo izvesti!

  Sportikus kampanja 2016

  Prijavni obrazec – Sportikus fair play delegat

  Sportikus fair play delegat seminar

  Sportikus usposabljanje poročilo 2015