• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Nogomet enakosti

    Nogomet enakosti (Football for Equality) je evropski projekt osveščanja na področju diskriminacije, homofobije in rasizma v osrednji in vzhodni Evropi. Slovenski partner projekta je Spolint.