• SPOLINT
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Dan fair playa

  Športno kulturni dogodek, ki ga od leta 2007 organizira Spolint je namenjen zabavi in druženju ter spodbujanju vrednot kot so prijateljstvo, fair play, strpnost in mir.

  Na dogodku spodbujamo komunikacijo med pomembnimi družbenimi deležniki. K sodelovanju povabimo predstavnike mnogih družbenih skupin.

  Srce športa – Dan fair playa je družbeno angažirana akcija, ki s pomočjo športa nagovarja obče-človeške vrednote kot so mir, zdravje in sodelovanje. V letu 2012 pa posebej izpostavljamo naslednje vrednote: medgeneracijska solidarnost, družbena odgovornost in igrivost.

  Osrednji športni program bo tudi letos nogometno obarvan, poskrbljeno pa bo tudi za družabno-zabavne in osveščevalne dejavnosti za vse generacije.

  Na dogodku potekajo predstavitve raznovrstnih oblik aktivnega preživljanja prostega časa, s čimer vsem sodelujočim omogočamo predstavitev njihovih programov in novosti. Z dogodkom želimo vplivati tudi na večjo povezanost in kakovosten dialog med vsemi družbenimi skupinami – mladi, starejši, brezdomci, pripadniki etničnih skupin itd.

  Utrinki iz prejšnjih let: