• SPOLINT
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Dan fair playa

    Športno kulturni dogodek, ki ga od leta 2007 organizira Spolint je namenjen zabavi in druženju ter spodbujanju vrednot kot so prijateljstvo, fair play, strpnost in mir.