• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Etika športa

    V knjigi avtor Milan Hosta obravnava problematiko, ki zajema univerzalno etično orientacijo človeka kot človeka in je namenjena športniku. Vsebinsko bogata knjiga se kljub privlačnim filozofskim izzivom nikoli ne oddalji od svojega športnega jedra.