• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Delavnice

    V ponudbi programa Sportikus je Fair play šola, ki jo sestavlja več modulov, ter delavnica Karakter šteje.

    S projektom Fair play šola na primeren način in z različnimi vsebinami nagovarjamo otroke, mladino, športnike, starše, trenerje, športne in druge pedagoge. Delavnica je primerna za šolsko športno vzgojo, športne dneve, športna društva in zveze, srečanja s starši, kot popestritev na pripravah itd. Več informacij

    Delavnica Karakter šteje se osredotoča na osebnostni razvoj in čustveno inteligenco. Primerna je za otroke in mladostnike, ekipe ter njihove mentorje, pedagoge in učitelje, kot tudi skupine odraslih v podjetjih in organizacijah (teambuilingi, programi osebnostnega razvoja in rasti). Več informacij