• SPOLINT
 • Fundacija za šport
 • O nas

  Ekipa Sportikus deluje že od leta 2001. Okoli jedra se vztrajno vrti nekaj ključnih satelitov, ki dajejo specifično težo projektom, ki jih ustvarjamo. Ob tem pa se bolj ali manj redno v naše delo vključuje številna vrsta neprecenljivih projektnih sodelavcev, praktikantov in prostovoljcev.

  Smo odprta druščina, ki želi na svoj način prispevati k razvoju športa in ohraniti tiste temeljne človeške vrednote, ki prizemljijo pretiravanje v tekmovalnosti, spodbujajo k sodelovanju ter ohranjajo šport kot sredstvo vzgoje, zabave in dobrega počutja.

  Vodja Sportikusa je dr. Milan Hosta

  • profesor etike športa in olimpizma na FENIKS-u (Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije – v ustanavljanju) pri Univerzi na Primorskem; specialist filozofije športa. Je avtor knjige Etika športa in soavtor knjige Športna morala ter udeleženec in izvajalec mnogih strokovnih usposabljanj doma in v tujini.

  Sodelavci:

  dr. Stanko Pinter, strokovni sodelavec

  • je profesor na področju motoričnega učenja na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, namestnik ambasadorja za šport, fair play in strpnost v športu RS ter dolgoletni član in direktor (2006-2010) Slovenske olimpijske akademije. Je član komisije za fair play pri NZS in soavtor knjige Športna morala.

  mag. Maja Smrdu, strokovni sodelavec

  • je psihologinja zaposlena na psihiatrični kliniki v Ljubljani in strokovnjakinja na področju psihologije športa. Prispevala je levji delež k knjigi Športna morala, sedaj pa pripravlja doktorat s področja fenomenologije fair playa. Zaključila je tudi podiplomsko specializacijo na področju olimpizma v grški Olimpiji.

  Bojan Jurovič, svetovalec

  • je bil direktor Zavoda za fair play in strpnost v športu (sedaj imenovan Spolint inštitut) v letih 2003-2011, pobudnik mnogih akcij na področju družbene vloge športa. Leta 2005 je v Slovenijo pripeljal akcijo FARE, 2007 pa dodal pečat z nacionalnim projektom Dan fair playa. Je član komisije za fair play pri NZS.

  Nosilec programa Sportikus je Spolint, Inštitut za razvoj športa, ki je od leta 2011 pravni naslednik Zavoda za fair play in strpnost v športu.