• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Nogomet enakosti

    Nogomet enakosti (Football for Equality) je evropski projekt osveščanja na področju diskriminacije, homofobije in rasizma v osrednji in vzhodni Evropi. Slovenski partner projekta je Spolint.