• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • FARE

    V mednarodni projekt FARE (Football Against Racism in Europe), ki se bori proti vsem oblikam diskriminacije na nogometnem igrišču, so vpeti vsi udeleženi v nogometnem športu (igralci, trenerji, managerji, navijači in drugi). Spolint je v Sloveniji prevzel vodilno povezovalno vlogo med različnimi sodelujočimi institucijami.