• SPOLINT
  • Fundacija za šport
  • Akcije

    Spolint je vključen v številne mednarodne projekte kot je mednarodni košarkarski kamp »Šport in mir« (Fruška Gora, Srbija), mednarodne konference, evropska mreža FARE (Football Against Racism in Europe), evropski projekt Nogomet enakosti. Spolint je organizator letnega dogodka Dan fair playa.